Styreleder/Gruppeleder
Jan Magne Person Herstadhagen sbg.agder@speiding.no tlf

Styremedlem
Harald Edvardsen 911 31 365
Sveinung Throndsen Gloppen 911 46 564 (permisjon)
Kristoffer Reigstad 977 76 155
Håkon Isaksen 936 70 502


Kasserer
Tore Thorbjørnsen 920 63 482

Kontaktperson
Harald Edvardsen, 91131365, harald_edvardsen@hotmail.com /
sbg.agder@speiding.no

sbg.agder@speiding.no
Organisasjonsnummer: 921 593 538
Bankkonto: 28015080061
Nettside: Sbga.djoin.no

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.