Styreleder/Gruppeleder
Nils Erik Rønning sbg.agder@speiding.no tlf 920 43 748

Styremedlem
Harald Edvardsen 911 31 365
Sveinung Throndsen Gloppen 911 46 564
Kristoffer Reigstad 977 76 155
Håkon Isaksen 936 70 502
Øystein Staupe 913 81 963

Kasserer
Tore Thorbjørnsen 920 63 482

Kontaktperson
Nils Erik Rønning kretsleder@sorlandetkrets.no tlf 920 43 748

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.